Home · Tineret - Educatie


Educaţia care se regăseşte în limitele pretinsei normalităţi!

De multe ori ne întrebăm, ce este normalitatea sau ce mai înseamnă normalitatea, într-o lume bântuită de criză şi de nesiguranţa vieţii cotidiene, într-o realitate în care violenţa şi reperele morale se diluează considerabil şi se topesc în marasmul unei stări de anormalitate precară care accentuează disoluţia sistemului educaţional. Dacă ne gândim numai la ceea ce poate însemna un mediu familial echilibrat şi decent, mereu asediat de prognozele „codului galben” al instabilităţii şi adeseori bântuit de fantomele decăderii morale, nu încape îndoială că violenţa domestică a devenit un fenomen ce atinge cote alarmante în ultimii ani în România, atât în mediul urban, cât mai ales în mediul rural.

 Citeste tot articolul |    06:08

Rolul educaţiei religioase în şcoală

La început, când a fost introdusă educaţia religioasă ca disciplină de studiu în şcoală, la vremea respectivă noua lege a învăţământului a fost primită cu oarecare reţineri şi răceală, stârnind unele critici şi puncte de vedere atât din partea reprezentanţilor bisericii şi chiar a unor intelectuali de seamă ai vremii, cât şi din partea părinţilor, a elevilor, dar şi a mass-media. S-a luat ca exemplu, pentru legitimitatea religiei în şcoală, că ea a constituit disciplină de studiu încă din cele mai vechi timpuri, de când s-au pus bazele şcolii româneşti, fiind subliniată importanţa valorilor religioase în dezvoltarea personalităţii elevului şi până la necesitatea reevaluării relaţiei „educaţie-biserică”, punându-se bazele unei noi concepţii despre educaţie. S-a avut în vedere, la nivel de politică educaţională, problematica educaţiei religioase care presupunea necesitatea de a se răspunde diverselor probleme: cum se justifică predarea sau nepredarea religiei; care este vârsta de şcolarizare favorabilă; dacă această disciplină şcolară va fi obligatorie, opţională sau facultativă; care este sfera opţiunilor pentru elevii care nu aleg cursul de educaţie religioasă şi ce influenţe exterioare i-au determinat să facă această alegere; ce statut va avea această disciplină în curriculum-ul şcolar – ca disciplină de studiu de sine stătătoare sau parte a unei arii curriculare interdisciplinare etc.

 Citeste tot articolul |    06:07

Empatia la copii

Empatia apare în viaţa noastră ca o necesitate subiectivă de intercunoaştere, care, fără a fi riguroasă, precum cunoaşterea ştiinţifică, ci mai curând intuitivă, se bazează pe o experienţă individuală ce permite apropieri sau depărtări, simpatii sau antipatii, ca reflex al unei posibile penetraţii psihice în psihologia celuilalt. Adică, individul uman are capacitatea de a fi empatic, fără pierderea identităţii propriului eu, a identităţii totale, ci parţiale, prin care o persoană poate deveni „temporar” o altă persoană, gândind sau simţind ca ea. Prin transpunerea în psihologia celuilalt, e ca şi cum ar „intra în pielea lui”, pătrunzând cognitiv şi afectiv în cadrul de referinţă al partenerului, identificându-se parţial cu el, „ca şi cum” ar fi el, dar fără a pierde condiţia de „ca şi cum”. Într-un cuvânt, individul uman are capacitatea de a fi empatic, reuşind ca prin această modalitate să-l înţeleagă mai bine pe celălalt, să-i anticipeze comportamentul şi, de ce nu, chiar unele reacţii în anumite momente de solicitare maximă. Situaţie în care el îşi poate fixa o strategie corespunzătoare de acţiune faţă de partener, cu voia sau fără voia lui, încât empatia devine baza unei strategii special adoptate, necesară în vederea unei bune comunicări interpersonale, o comunicare implicită de care, în cele mai multe cazuri, depind multiplele relaţii între oameni.

 Citeste tot articolul |    05:47

Şcoala mea aproape de sufletul meu

Nu ne e mereu la îndemână puterea şi zăbava de a cerne valorile şi de a le pune deoparte, spre rodirea lor şi spre îmbogăţirea noastră spirituală. Şcoala este locul în care învăţăm, înainte de toate, că spiritul şi bogăţia lui sunt cele care dau măsura noastră şi a faptelor noastre. Învăţăm unii de la alţii că adevăratele valori transcend vremurile şi nu pier odată cu ele. Învăţăm unii de la alţii că împărtăşind adevăratele valori devenim mai bogaţi.

 Citeste tot articolul |    05:45

Educaţia care simulează însuşi dezideratul calităţii!

Într-o atmosferă sumbră în care cerul plumburiu accentuează lehamitea din sistemul educaţional, într-o şcoală în care fantoma grevei bântuie nestigherită, dar, atent monitorizată şi chiar hăituită de hienele acestei puteri care se clatină şi se degradează sub povara celor „treizeci” de arginţi ai pierzării, a vorbi despre dezideratul calităţii actului educaţional sună ca nuca-n perete, sau, poate mai ceva decât „ţara arden-n foc şi baba se piaptănă”, pentru că de ani buni trăim cu nedumerire sub semnul simulării examenelor şi al proiectelor eşuate! Să învăţăm de la francezi, să învăţăm de la americani sau de la englezi, pare a fi o tichie cosmopolită pe care şi-o pun pe capul chelit de atâta goliciune şi cherchelit de atâta mahmureală, aceşti „artizani” ai reformei mimate şi ai educaţiei răsuflate! Nimeni şi nimic nu pare a ne mai salva din marasmul în care se zbate sistemul educaţional, iar soluţiile privitoare la perspectivele ieşirii din criză seamănă produsele contrafăcute, demult expirate, pe care le descoperim stupefiaţi pe tarabele vânzătorilor de iluzii.

 Citeste tot articolul |    23:57

Dar când se vor bucura cei din clasa a X-a A!

Pornim demersul nostru de la premisa că Asigurarea Calităţii în Educaţie la Colegiul Tehnic Nr. 2 Tg-Jiu este pusă în evidenţă, atât prin activitatea şcolară, dar şi prin activităţile extracurriculare organizate la nivel de liceu, comunitate locală sau în cadrul parteneriatelor încheiate.

 Citeste tot articolul |    23:57

Educaţia în criză sau pregustarea preagolului paharului!

Fără să ne dăm seama prea bine, cred că suntem şi martorii unei vremi în care oamenii pregustă din preagolul paharului cu băutură miraculoasă, deşi numai unii recunosc momentul euforic al stării de ebrietate, dar dincolo de aspectul anecdotic al unei anumite întâmplări reale, totuşi, să acceptăm ideea că imaginea Educaţiei în stare de criză dezvăluie tabloul cel mai dramatic al societăţii în care trăim. Iar în mintea fiecăruia dintre noi, schimbarea cea mai puternică nu este însoţită de spectaculozitate, de vizibilitate, ci de o tăcere prelungită şi poate definitivă, mai ales dacă avem în vedere faptul că ar fi mai potrivit ca despre lucrurile mari şi grave să nu vorbim nimic, pentru că nu avem ce povesti cu lux de amănunte.

 Citeste tot articolul |    03:09

Proteste studenţeşti la Târgu-Jiu

Scăderea burselor şi noua Lege a învăţământului a scos în stradă  studenţii din Gorj.

 Citeste tot articolul |    03:08

O lucrare de sinteză şi o carte de referinţă!

Piaţa cărţii şcolare vine, de această dată, cu acea ofertă pe care instituţia de învăţământ o prezintă constant beneficiarilor direcţi, pentru că vom semnala apariţia unei lucrări de specialitate cu titlul: „Sinteze, teste şi rezolvări de probleme de Economie”, semnată de către doamnele profesoare: Adriana Richiter, Diana Pociovălişteanu, Cristina Antoaneta Ciungu şi Veronica Arjoca, trei dintre acestea fiind cadre didactice la Colegiul Comercial „Virgil Madgearu” din Tg-Jiu, iar una fiind cadru didactic la Universitatea „Constantin Brâncuşi”. Fără a exagera, cred că avem în faţă o carte de referinţă care se situează pe linia unor oportunităţi oferite elevilor şi candidaţilor la examene, de a pătrunde în universul ştiinţei Economiei, fiind concepută şi dezvoltată în patru capitole, pentru fiecare temă indicată în programă fiind formulate şi unele teste care vizează cunoştinţele economice de bază dobândite prin învăţare, ca şi deprinderile practice de activitate economică ale elevilor sau ale candidaţilor la examenele de admitere, deoarece testele cuprinse în capitolele lucrării sunt însoţite de răspunsuri şi rezolvări integrale, având grade diferite de dificultate. Multe dintre formulele de calcul utilizate, ca şi sinteza teoretică şi aplicativă corespunzătoare temelor, s-a urmărit să fie prezentate la începutul fiecărui capitol, lucrarea fiind recomandată inclusiv profesorilor de specialitate, pentru evaluarea continuă a elevilor de liceu şi chiar a studenţilor.

 Citeste tot articolul |    03:06

Educaţia modului de a te poziţiona între ştiinţă şi religie!

Astăzi, cred că vom încerca să ne configurăm o oarecare atitudine educaţională, un „modus vivendi” al poziţionării noastre în privinţa relaţiei dintre ştiinţă şi religie, poate şi ca un demers conceptual menit să atragă atenţia generaţiei tinere asupra controverselor care apar, unele dintre acestea fiind aduse în aria preocupărilor, nu doar pentru a disputa o anumită problemă, ci, pur şi simplu, pentru a ne abate atenţia de la problemele grave pe care le ridică actuala criză cu care ne confruntăm şi de la tensiunile sociale care se acutizează tot mai mult în societatea românească în care trăim.

 Citeste tot articolul |    23:57

Cum trebuie să învăţăm

Activitatea de învăţare constituie un ansamblu de acţiuni în lanţ, într-o anumită organizare sau structură operaţională, cu scopul asimilării de cunoştinţe şi a reconstrucţiei sistemelor cognitive, dar şi a aparatului intelectual. Este cunoscut faptul că pentru elevi această activitate poate să fie uşoară sau anevoioasă, totul depinzând de ei şi de locul în care desfăşoară acest proces, dar şi de tragerea lor de inimă, de bună voie şi nesiliţi de nimeni sau de nevoie, condiţionaţi de unele împrejurări, ori de teama de a nu fi ascultaţi la şcoală sau cu gândul la urmările în familie, până la suportarea unor pedepse sau interdicţii.

 Citeste tot articolul |    23:56

Mesaje „eco” în mediul rural!


Programul „Stagiile de practică-investiţie pentru viitor” se înscrie în tendinţele europene privind dezvoltarea durabilă, atât prin domeniul de activitate în care se desfăşoară stagiile de practică (protecţia mediului), pentru a răspunde nevoilor de pregătire a elevilor implicaţi în diferite activităţi, cât şi prin pregătirea profesională a membrilor echipei de proiect. În cadrul unui asemenea proiect, elevii au ocazia să-şi valorifice potenţialul, să-şi mobilizeze resursele, să se autoeduce, dar să-i educe şi pe ceilalţi, în sensul păstrării calităţii mediului. Un loc important îl au excursiile, ca o parte integrantă a procesului de învăţământ, ele contribuind la consolidarea cunoştinţelor, la formarea priceperilor şi a deprinderilor elevilor de a observa fenomenele naturii şi ale vieţii sociale, la dezvoltarea spiritului  de iniţiativă şi  la socializare.  În acelaşi timp, excursiile oferă un bogat suport informativ-educativ pe plan ecologic, pentru protecţia mediului înconjurător, determinând sistematizarea cunoştinţelor şi crearea unor noi conexiuni.

 Citeste tot articolul |    23:55

Există şi o Educaţie pentru viaţa fără de moarte?

Prof. Vasile GOGONEAAm considerat întotdeauna că Educaţia înseamnă şi această neobosită hermeneutică a conceptului de „înveşnicire” a firii omului, prin efortul de a crea modele de viaţă continuă, iar viaţa fără de moarte constituie cel mai controversat şi mai neverosimil model prin care omul se desprinde substanţial de propria sa condiţie fizică de muritor. Să nu trecem prea uşor peste faptul că, de cele mai multe ori, subiectul se relativizează în raport cu altul sau cu diferitele circumstanţe, îşi deschide anumite paliere identitare care sunt compatibile cu cele purtate de alţii. Avem de-a face cu o organizare „modulară” a personalităţii tranziente, în care se regăsesc diferitele module spirituale necontaminate de concepte dihotomice, asamblându-se şi activându-se în funcţie de numeroase variabile, fără a fi nevoie, uneori, de o evidenţiere „cameleonică” a fiinţei noastre. Dar, să nu ne aventurăm prea departe, pentru că iluzia ori iminenta restructurare biologică a speciei umane confirmă supoziţia că perspectiva imortalistă se manifestă energic în acest început de secol XXI, în ciuda celor care, privind moartea ca pe una dintre puţinele date sigure ale existenţei, consideră că lucrul cel mai bun pe care îl putem face este să raţionalizăm această tragedie prin care se încheie în mod normal un ciclu de viaţă.

 Citeste tot articolul |    13:48

„Urmă de paşi adânci”

În eseurile despre „geografia tainică”, apărute în anul 2008, regretatul scriitor, istoric al civilizaţiilor, promotor cultural, medievalist şi profesor universitar, Artur Silvestri, dezvoltă arheologic mesajul „locului şi persoanei” sub impulsul auster al tradiţiei.
„Simbolitatea se manifestă dimpreună cu acel cult al vecinătăţii”, sub impulsul „utopiei etnografice”, în care ne regăsim ca fiinţe, ce multiplică în generaţii „ideea de casă”, loc al stăpânului de la Carpaţi şi până la Dunărea de Jos.
Aşezarea noastră în vetre străbune impune voinţa naţională de clasicitate, restituindu-ne „modelul creştin” al „voievodului” ce stăpâneşte „o casă de ţăran”, ca o reşedinţă voievodală şi loc de rugăciune şi închinare.
Din acest ciclu istoric ieşim prin jertfirea aproapelui nostru, a celui ce rămâne şi dincolo de viaţă, ca semn al devenirii şi împlinirii unui neam şi peste veac.
În gândurile şi trăirile noastre, temeinic s-a aşezat Omul Faptei, cel despre care vorbesc deopotrivă oameni şi locuri, prof. ing. DUMITRU BUNOIU, păzitorul tainic al sufletului, într-o venerabilă „geografie a obârşiei”.

 Citeste tot articolul |    13:46

,,LICURICII” din Motru, luptă pentru promovarea valorilor umane

Învăţământul românesc se află într-o continuă transformare. Dar orice legislaţie s-ar da în domeniu, nu există reuşită fără punerea valorilor în practică, fie ele  profesori, studenţi, elevi sau  bibliotecari şcolari. Un mijloc de promovare a fenomenului este „Gala premiilor în educaţie” care urmăreşte  promovarea oamenilor, a proiectelor şi a organizaţiilor care au impact semnificativ asupra sistemului educaţional din România.  Prin acest proiect, Fundaţia Dinu Patriciu doreşte să premieze performanţa şi să impulsioneze competiţia şi creativitatea în domeniul educaţiei. La acest proiect a aplicat şi o echipă formată din patru liceeni de la Colegiul Naţional „George Coşbuc” din Motru: Denisa  Marinescu, Andrei-Răzvan Băleanu, Marian Dăogaru, Laura Siminiciuc.

 Citeste tot articolul |    11:20

Concursul Naţional Interdisciplinar „Alexandru Ştefulescu”, Ediţia a III-a (II)

În 24 aprilie a.c., Şcoala „Alexandru Ştefulescu” a găzduit Concursul Naţional Interdisciplinar  „Alexandru Ştefulescu”, Ediţia a III-a. La concurs au participat peste 300 de elevi din clasele IV-VIII din mai multe judeţe (Gorj, Dolj, Mehedinţi, Ialomiţa, Hunedoara,Vâlcea, etc) la disciplinele limba şi literatura română şi matematică.
Am rămas datori, din numărul trecut al săptămânalului nostru, să evidenţiem şi câştigătorii premiilor primite în cadrul concursului, pe clase, la matematică, cu speranţa că astfel, tot mai mulţi elevi vor participa, pe viitor, la concursurile pe discipline şcolare.

 Citeste tot articolul |    06:48

Tinerii, dreptul la asociere şi afirmare

Aşa cum s-a observat de-a lungul vremii, epoca modernă a adus în prim plan ideea şi nevoia de asociere. Emanciparea deplină a individului a dus şi la afirmarea tot mai puternică a dreptului la asociere. Specialiştii în domeniu apreciază că tinerii manifestă un grad de predispunere la asociere mult mai ridicat decât adulţii sau vârstnicii. Ceea ce denotă că tinereţea marchează dezvoltarea unor noi tipuri de relaţii conştiente şi puternic coezive, mai cu seamă cu membrii grupului celor de aceeaşi vârstă şi ai propriei generaţii, cât şi restructurarea relaţiilor cu ceilalţi membri ai societăţii. S-a observat o evoluţie distinctă în cursul adolescenţei, aşa-zisa „intensificare a relaţiilor de grup”. Tendinţa de asociere s-a accentuat în condiţiile anomiei sociale, când tineretul a acuzat un plus de marginalizare şi frustrare. În realitate însă, fenomenul asociativ în rândul tinerilor este şi continuă să se menţină la un nivel destul de firav. Într-un recent sondaj de opinie la nivel naţional, 49% dintre tineri îşi manifestaseră dorinţa de a face parte din asociaţii de tineret, însă în realitate s-a constatat că apartenenţa reală a acestora la asociaţii de tineret a fost estimată într-un procent de doar 1-2% din populaţia acestui segment de vârstă. Nici în ţările comunitare, cu toată îndelungata tradiţie a asocierii, cu toate facilităţile de care s-au bucurat aceste structuri, tineretul nu este cu mult mai atras de ele. Un sondaj de opinie la nivelul ţărilor Uniunii Europene, din 47,6% chestionaţi numai 7,4% au recunoscut că aparţin unei organizaţii de tineret.
Pentru situaţia din ţara noastră există şi câteva motive în plus: efectul inhibator al experienţei negative a organizării tineretului până la 22 decembrie 1989, nişte prelungiri ale partidului unic, cu scopul de a asigura controlul asupra tineretului şi a-i îndoctrina pe linia urmărită; memoria colectivă reţine amintirea acelor experienţe traumatizante, asociate cu munca patriotică, obligatorie, cu cântecele revoluţionare şi patriotice, cu şedinţe, raportări şi drastice sancţionări; o altă cauză o reprezintă sărăcia mijloacelor aflate la dispoziţia acestor grupuri care doresc să se asocieze, lipsa unui loc propriu de întâlnire, a unor mijloace de comunicare şi informare sau de deplasare, etc.

 Citeste tot articolul |    06:46

Educaţia îndoielii sau îndoiala Educaţiei?

Prof. Vasile GOGONEAÎn faţa unei realităţi educaţionale care se confruntă zi de zi cu antieducaţia, de multe ori suntem convinşi că mulţi profesori care au trecut de-a lungul carierei lor prin diverse etape în ceea ce priveşte educaţia elevilor şi corectarea unor comportamente considerate deviante, cred că prima etapă în care se insinuează îndoiala lui „a fi sau a nu fi” este cea în care, la început de carieră, profesorul foloseşte modelul cu care s-a obişnuit în şcoala în care el însuşi a învăţat. Din păcate, nu ştim să existe o şcoală în care profesorul debutant, care intră pentru prima oară cu catalogul în clasă, să fie instruit special pentru ceea ce urmează să profeseze, să fie ajutat de către colegii cu experienţă sau să-şi formeze deprinderile minimale pentru activitatea de evaluare şi notare, dar, de regulă, singurul „punct de sprijin” al profesorului începător sunt amintirile personale din anii de şcoală, atunci când propria lui îndoială era una de conjunctură şi plină de prejudecăţi.

 Citeste tot articolul |    22:23

Concursul Naţional Interdisciplinar „Alexandru Ştefulescu” Ediţia a III-a

În 24 aprilie a.c. Şcoala „Alexandru Ştefulescu” a găzduit  Concursul Naţional Interdisciplinar  „Alexandru Ştefulescu”, Ediţia a III-a. La concurs au participat peste 300 de elevi din clasele IV-VIII din mai multe judeţe (Gorj, Dolj, Mehedinţi, Ialomiţa, Hunedoara,Vâlcea, etc) la disciplinele limba şi literatura română şi matematică.
Alături de copii, în buna desfăşurare a concursului au fost implicate cadrele didactice din şcoală şi de la şcolile participante. Valoarea premiilor acordate copiilor a fost de 40 de milione lei vechi.
Prin aceste concursuri, pe diferite discipline şcolare, conducerea Şcolii „Alexandru Ştefulescu” din Târgu Jiu contribuie la  stimularea competiţiei între elevi, la formarea elitelor şi la dorinţa elevilor de afirmare în cadrul concursurilor şcolare.
Vom evidenţia câştigătorii premiilor primite în cadrul concursului, pe clase şi discipline, cu speranţa că astfel, tot mai mulţi elevi vor participa, pe viitor, la concursurile pe discipline şcolare.

 Citeste tot articolul |    22:22

Un minister care ignoră educaţia elevilor bulversaţi de criză!

De fiecare dată, când vine un ministru nou la Educaţie, se aşteaptă schimbări care să întregească sau să amputeze reforma, dar, venirea lui Daniel Funeriu la conducerea Ministerului Educaţiei,  aduce noi modificări în sistem, care, de această dată se doresc radicale, dar care ignoră cu desăvârşire educaţia elevilor bulversaţi de atâtea efecte malefice ale crizei economice convertite în „criza de umanitate” a veacului! La un an de la modificarea bacalaureatului, noua Lege a Educaţiei, aflată momentan în dezbatere publică, modifică din nou examenul naţional, pentru că de la trei probe scrise se trece la două, dintre care, prima va fi una de comunicare în limba română şi într-o limba străină, iar a doua, în funcţie de profilul liceului, va fi un test la matematică şi alte ştiinţe. Pe de altă parte, admiterea la liceu se va schimba, deoarece, elevii vor fi testaţi la mai multe discipline, într-o singură probă şi vor primi o caracterizare a aptitudinilor numită portofoliu. În plus, clasa a IX-a este inclusă în ciclul gimnazial, iar grupa pregătitoare este inclusă în învăţământul obligatoriu, deoarece va apare clasa pregătitoare în învăţământul primar, gimnaziul va cuprinde clasele 5-9, iar liceul va fi de trei ani.

 Citeste tot articolul |    10:18

<< Primul < Inapoi [1 / 6] Inainte > Ultimul >>