Home · Social · Acţiuni educative de voluntariat la Colegiul Tehnic Nr.2 Tg-Jiu


Acţiuni educative de voluntariat la Colegiul Tehnic Nr.2 Tg-Jiu

În concordanţă cu premisele unui program care vizează  interacţiunea cu persoane defavorizate, copiii cu dizabilităţi, copiii internaţi în centre de plasament sau bătrânii din centrele de asistenţă socială, Colegiul Tehnic Nr. 2 Tg.Jiu a dezvoltat un parteneriat educaţional în cadrul căruia beneficiarii sunt atât elevii de liceu, cât şi grupurile ţintă ale programului. Astfel, elevii din cadrul grupului de voluntari beneficiază ei înşişi de activităţi de  formare  pentru a lucra cu copiii sau cu persoanele aflate în situaţii de dificultate, fiind îndrumaţi şi încurajaţi să conceapă activităţi formative şi distractive în scopul susţinerii procesului de integrare socială a acestora. În cadrul unei astfel de şedinţe a comisiei, s-a realizat bilanţul activităţilor din anul şcolar care se încheie şi s-a întocmit  noul plan de acţiune.

Având ca argument buna colaborare cu partenerii din cadrul proiectului, s-a hotărât reînnoirea parteneriatelor cu Complexul de Servicii Comunitare pentru Copilul cu Handicap şi cu Centrul Şcolar de Educaţie Incluzivă din Tg-Jiu. De asemenea, s-au stabilit noi ţinte ale activităţilor umanitare incluzând: un pavilion de bătrâni de la Centrul de Îngrijire şi Asistenţă Suseni, elevi din cadrul liceului care au o situaţie materială precară. În ultima perioadă, în acest colegiu s-a desfăşurat campania umanitară cu titlul De sărbători şi tu poţi dărui un zâmbet! care a avut ca scop  colectarea de fonduri ,îmbrăcăminte şi jucării, pentru copiii de la C.S.C.C.H. Tg-Jiu şi bătrânii de la Centrul de Asistenţă Socială Suseni, banii şi  obiectele adunate fiind utilizate pentru oferirea unor cadouri.

Aş dori să menţionez şi o serie de iniţiative lăudabile de la Colegiul Tehnic Nr.2 Tg.Jiu, unde Comisia de voluntariat a colegiului şi-a desfăşurat activitatea conform programului de acţiune stabilit încă de la începutul acestui an şcolar, iar prin acţiunile desfăşurate s-a urmărit cu precădere promovarea conceptului de voluntariat în rândul elevilor din liceu, crearea şi sprijinirea interesului pentru voluntariat, implicarea  activă a unui număr cât mai mare de elevi la acţiunile organizate, responsabilizarea elevilor voluntari, formarea abilităţilor şi însuşirea cunoştinţelor  necesare pentru a face alegeri mai eficiente şi mai avizate în ceea ce priveşte activitatea în cadrul programului, prin intensificarea serviciilor şi a legăturilor cu comunităţile locale. În anul şcolar 2009 -2010, echipa de voluntari  formată din cadre  didactice şi elevi a organizat o serie de activităţi extracurriculare cu caracter umanitar pentru elevii cu cerinţe speciale de la C.S.C.C.H. Tg-Jiu (Complexul de Servicii Comunitare pentru Copilul cu Handicap), Centrul Şcolar de Educaţie Incluzivă Târgu-Jiu , bătrânii de la Centrul de Îngrijire şi Asistenţă Suseni, cât şi pentru elevi din cadrul Colegiului, aflaţi în dificultate materială. De asemenea, au fost iniţiate şi acţiuni de ecologizare ce promovează angajamentul în spiritul serviciului public şi al responsabilităţilor civice.

Spre deosebire de primul semestru, în care s-a urmărit iniţierea şi susţinerea unor campanii umanitare pentru a colecta fonduri, articole vestimentare şi jucării, în decursul semestrului al doilea a fost abordată o tematică diferită legată de valorificarea potenţialului creativ al elevilor voluntari prin activităţi de tip „Atelierul eco”, prilej cu care s-au creat mărţişoare, bibelouri,tablouri şi alte decoraţiuni, folosindu-se materii prime şi materiale reciclabile şi vegetale .

Toate aceste produse au fost destinate obţinerii de fonduri, fie prin comercializare, fie prin intermediul tombolei organizate de liceu,atunci când au fost invitaţi şi elevi de la Şcoala Gimnazială „Pompiliu Marcea”. Asemenea activităţi au fost benefice pentru elevii implicaţi, iar produsele realizate s-au bucurat de succes şi de o reală apreciere, astfel că, din fondurile colectate s-au oferit un număr de 60 de cadouri pentru elevii de la Complexul de Servicii Comunitare pentru Copilul cu Handicap, cu ocazia Zilei  Internaţionale a Copilului.
În aria aceleiaşi tematici s-au situat şi activităţile de ecologizare şi de plantare de pomi şi flori, atât în curtea colegiului cât şi pe domeniile agricole de la Bîrseşti şi Preajba, în parteneriat cu A.T.S.E. Hai-Hui, („Asociaţia pentru Turism Sport şi Ecologie”), la Cheile Sohodolului. Printre acţiunile întreprinse, putem aminti următoarele: „O şcoală curată şi ordonată”, dedicată igienizării spaţiilor verzi din perimetrul liceului, care a vizat curăţenia de primăvară în părculeţele aferente bibliotecii şi căminului, prin curăţarea crengilor şi a frunzelor uscate, colectarea şi depozitarea deşeurilor, măturarea aleilor  şi văruirea pomilor şi a bordurilor. Mai amintim acţiunile: „Un mediu sănătos”, cea care a cuprins plantarea unor arbuşti ornamentali (tuia) şi gard viu în părculeţul  Internatului de elevi al colegiului şi al ISJ Gorj, ca şi acţiunea sugestiv intitulată: „Ziua Pământului”, având ca scop conştientizarea elevilor asupra necesităţii protejării mediului. Cu acest prilej au fost colectate şi selectate  deşeurile de pe o suprafaţă apreciabilă. Printre realizările de marcă, să amintim obţinerea Locului II  la Simpozionul Naţional: „Tineretul, speranţă vie pentru viitor”, oţinut de către eleva Cruceru Laura(coordonator elevi) pentru  lucrarea „Voluntar - şansa de a deveni mai bun”, Locul al II-lea la concursul de cros, organizat de ATSE „Hai-Hui”, desfăşurat de Ziua Mediului, obţinut de către eleva Andronache Andreea, şi Locul al III-lea, obţinut la concursul de cros, organizat de ATSE „Hai-Hui”, desfăşurat de Ziua Mediului, când a fost premiat elevul Tobescu Silviu. În total, s-au obţinut 20 de diplome de merit, de către elevii voluntari care s-au remarcat în activitatea desfăşurată.

Să reţinem faptul că, recent, cu ocazia Zilei Internaţionale a Copilului, echipa de voluntari a Colegiului Tehnic Nr.2, a prezentat un program artistic la Complexul de Servicii Comunitare pentru Copilul cu Handicap Târgu-Jiu. Elevii au pregătit un recital de cântec, joc şi voie bună, sub îndrumarea profesorilor coordonatori: Otilia Bengescu, Mirela Diaconescu, Simona Zestroiu, Mirela Diţescu, Valeria Iovanov, Mihai Virschi, Elena Marinescu, Carmen Şofei, în prezenţa reprezentanţilor C.S.C.C.H. Târgu-Jiu: director: Dumitru Aribăşoiu, Ana Maria Dijmărescu, Claudia Diaconescu, Ana Maria Ciolacu şi Loredana Nimară. Momentele artistice prezentate au reuşit să aducă bucurie şi încântare în sufletul copiilor, iar la sfârşitul programului elevii voluntari de la Colegiul Tehnic Nr. 2 au oferit câte un mic dar copiilor cu dizabilităţi, existenţi în centru. Sponsorizările au fost realizate de elevii participanţi la acţiunea de voluntariat, sub îndrumarea domnişoarei pedagog, Mirela Diaconescu.

Prof. Vasile GOGONEA

   05:42